Teatmekirjandus

UUS INGLISE-EESTI MAJANDUSSÕNARAAMAT 2008

Autor Vahur Raid
 • 1024 lk
 • 50 000 inglise märksõna
 • hõlmab kõigi majandusalade põhitermineid
 • lisana on toodud rahaühikud, ladina terminid ja käibefraasid, lühendid ja telegraafikeel, tarneklauslid jne
 • vähetuntud vastete juures on eestikeelsed seletused
 • tänu kasutajasõbralikule ülesehitusele on sõnaraamat abiks ka konkreetse ingliskeelse väljendi leidmisel, kui põhisõna on teada
 • kõigile, kes tarvitavad inglise majanduskeelt
 • Ilmus veebruaris 2008
Teie käes olev kolmas väljaanne on põhjalikult parandatud ja tublisti täiendatud uus trükk. Ajaga koos muutuvad ja arenevad keeled, eriti terminite laieneva kasutusala ja uute ootamatute sõnakombinatsioonide tõttu, mis jätavad tõlkijad tihti kimbatusse. Majanduse tormiline areng meil ja selle üha laienev üleilmastumine suurendavad üha inglise keele tähtsust. Eespool mainitut, viimaste aastate arengut ja vajadust arvesse võttes ongi kirjastatud sõnaraamatu kolmas trükk.

See on täna uusim ja suurim inglise-eesti majandussõnaraamat ja selles on üle 50 000 märksõna ja väljendi.

Orienteeriv hind raamatukauplustes 735 krooni

EESTI-INGLISE SÕNARAAMAT 2001 + CD

Toimetajad Mari Kerge, Maarja Märss, Inga Mölder

 • 880 leheküljel on 65 000 eesti märksõna. Ilmus septembris 2001.
 • "Eesti-inglise sõnaraamat 2001" on teine kirjastuse Festart eesti-inglise sõnaraamat, sest 1999. aastal ilmunud trükis on põhjalikult ümber töötatud ja täiendatud.
 • Sõnaraamatu toimetajad on pidanud vajalikuks sõnaraamatus kasutada ainult neid inglise sõnu ja väljendeid, mis Suurbritannia ja Ameerika autoriteetsetes sõnaraamatutes avaldamist on leidnud, vältides omaloomingulisi tõlkeid inglise keelde.
 • Festartil on pakkuda ka uuendus Eesti sõnaraamatute kirjastamise ajaloos: esmakordselt saab sõnaraamatu ostja sõnaraamatu nii klassikalisel viisil kaante vahele köidetult kui ka CD peal. Igaüks valib ise, kas eelistab sõna järele vaadata trükitud pabersõnaraamatust või leiab sobiva artikli arvutis.
Tiraaž on läbi müüdud.

UUS EESTI-INGLISE MAJANDUSSÕNARAAMAT

Autor Vahur Raid
Retsenseerija akadeemik Uno Mereste

 • 528 leheküljel on 30 000 eesti märksõna. Ilmus septembris 2001.
 • Ingliskeelsetel vastetel on rikkalikult sünonüüme.
 • "Uus eesti-inglise majandussõnaraamat" on "Uue inglise-eesti majandussõnaraamatu" (Festart, 1999) ümbertöötatud ja täiendatud pöördvariant.
 • Sõnaraamat hõlmab kõiki tähtsamaid majandusalasid, nii mikro- kui ka makroökonoomika termineid.
 • Paljudele terminitele on lisatud lühike eestikeelne seletus.
Tiraaž on läbi müüdud.

Inglise-eesti seletav sõnaraamat "EELIS"

Toimetaja Helju Jüssi

 • 1044 leheküljel on 30 000 inglise märksõna rohkem kui 50 000 erineva tähendusega eesti vastega. Ilmus juulis 2001 koostöös Iisraeli kirjastusega K Dictionaries.
 • Kaasaegseima sõnavalikuga seletav sõnaraamat – koostatud ja tõlgitud 2000. aastal.
 • Iga inglise märksõna juures on ära toodud selle hääldus, lühike arusaadav ingliskeelne seletus ja eestikeelne vaste. Kasutamise hõlbustamiseks on lisatud selgitavaid näiteid.
 • Sõnaartiklite juures on toodud ka enamlevinud fraseologisme ja idioome koos eestikeelse vastega. Paralleelselt on esitatud Briti ja Ameerika kasutus ning sõnakuju.
 • Sõnaraamat on käepärases formaadis ja kasutajasõbralik.
Tiraaž on läbi müüdud.

INGLISE-EESTI / EESTI-INGLISE SÕNASTIK RESTORANIPIDAJALE

Autor Vahur Raid

 • 248 leheküljel on 5000 erialast terminit. Ilmus augustis 2000.
 • Märksõnade valikul on silmas peetud kõige erinevamates köökides ja toitlustusasutustes kasutusel olevat sõnavara – tuttavatest söögivalmistusviisidest ja toitudest eksootiliste puuviljade ja roogadeni.
 • Sõnastik on väärtuslikuks abimeheks toidukaartide koostamisel, teenindamisel ja ingliskeelse menüü mõistmisel.
 • Sõnastik koosneb kahest osast: tähestikulisest inglise-eesti ja temaatilisest eesti-inglise osast, kus sõnad on jaotatud 21 rubriiki (nt köök ja kööginõud, liha ja lihatooted, toiduvalmistusviisid, teenindamine jne).
 • Lisades on toodud liha raieskeemid, joogiklaaside nimetused, pühad jms.
Orienteeriv hind raamatukauplustes 40 krooni

Inglise-eesti õppesõnaraamat PASSPORT

Toimetaja Helju Jüssi

 • 700 leheküljel on 12 000 inglise märksõna. Ilmus aprillis 2000 koostöös Iisraeli kirjastusega K Dictionaries
 • Valitud sõnavara kuulub põhikooli inglise keele õppetekstides sagedamini esineva sõnavara hulka.
 • Iga ingliskeelse sõna juures on ära toodud selle hääldus, eestikeelne vaste ning lühinäide, samuti kergesti mõistetavad fraasid ja laused, mis hõlbustavad sõna meeldejätmist.
 • Sõnaraamat on õppijasõbralik ja sisaldab palju illustratsioone. Koolisõnavara on teemade kaupa esitatud värviliste piltidega lehtedel (nt elutuba, riided jne).
 • Sõnaraamatus on terve hulk illustreeritud lisasid täiendava õppematerjaliga inglise keele kohta: vastandsõnad, eessõnad, kohanimed, Briti ja Ameerika kirjapildi erinevused jne.
 • Inglise keelde tõlkimisel on abiks sõnaraamatu lõpus olev eesti-inglise sõnastik.
Tiraaž on läbi müüdud.

EESTI-INGLISE SÕNARAAMAT

Toimetajad Ants Pihlak, Mari Kerge

 • 846 leheküljel on üle 60 000 eesti märksõna. Ilmus detsembris 1999.
 • Igale märksõnale on antud maksimaalne hulk inglise vasteid.
 • Sõnavalik ulatub üldsõnavarasse kuuluvatest sõnadest teadus-, tehnika- ja majandusterminiteni, leidub nii ilukirjanduslikke kui ka kõnekeelseid märksõnu ja vasteid.
 • Sõnaraamat on mõeldud tõlkijatele, õpilastele-üliõpilastele ja kõigile teistele, kes kasutavad aktiivselt inglise keelt.
Tiraaž on läbi müüdud. Vt Eesti-inglise sõnaraamat 2001 + CD

INGLISE-EESTI/EESTI-INGLISE ÄRISÕNASTIK

Autorid Ants Pihlak, Ly Krikk

 • 312 leheküljel on 10 000 terminit. Ilmus oktoobris 1999.
 • Sõnavara on kinnisvaraarenduse, panganduse, Euroopa Liidu, kindlustuse, meedia jm alalt.
 • Ärisõnastik on loodud liikuva eluviisiga ärimehele või kaubareisijale.
 • Abiks tekstide tõlkimisel inglise keelest eesti keelde ja eesti keelest inglise keelde.
Tiraaž on läbi müüdud.

UUS INGLISE-EESTI MAJANDUSSÕNARAAMAT

Autor Vahur Raid

 • 792 leheküljel on 44 000 inglise märksõna. Ilmus oktoobris 1999.
 • Sõnavara hõlmab rahandust, pangandust, kindlustust, börsi, raamatupidamist, tootmist, juriidikat, kaubandust, veondust, teenindust jpt ainevaldkondi.
 • Lisades on toodud rahaühikud, ladina terminid ja käibefraasid, lühendid ja telegraafikeel, tarneklauslid jne.
 • Vähetuntud vasted on varustatud eestikeelse seletusega, mis aitab kasutajal uudse termini sisu paremini mõista.
 • Tänu kasutajasõbralikule ülesehitusele on sõnaraamat abiks ka konkreetse ingliskeelse väljendi leidmisel, kui põhisõna on teada.
 • Sõnaraamat on mõeldud majandushuvilistele, ärimeestele ja tõlkijatele.
Tiraaž on läbi müüdud.