Festart Dictionary

Programm Festart Dictionary koosneb järgmistest moodulitest:

 • moodul "Sõnastik"
  • otsingusüsteem - sõna otsing ja selle ekraanile toomine, koos tõlgete ja sõnaartikliga
  • redigeerimissüsteem - sõnade lisamine, korrigeerimine ja kustutamine. (Baassõnastiku toimetamine pole võimalik!)
 • moodul "Abimees" - tekstis esinevate üksikute sõnade tõlkimine - võimaldab lugemisel või dokumendi koostamisel kiiresti leida vajaliku sõna vaste
 • moodul "Õpetamine" - võõrkeelsete sõnade omandamine test-ülesannete abil
 • häälestuskomponendid:
  • dialoogikeel;
  • tõlkesuund.
Alltoodud programmi Festart Dictionary kirjeldus on tehtud Inglise-eesti-inglise sõnaraamatu näitel.


Sõnastiku otsingusüsteem võimaldab leida inglise sõnale kõik sõnastikus leiduvad eestikeelsed vasted ja, muutes tõlkesuuna vastupidiseks, eesti sõna ingliskeelsed vasted.Kui otsitav sõna on sõnastikus olemas, ilmuvad tema vasted aknas Vasted. Aknas Sõnaartikkel leidub täiendav informatsioon sõna kasutuse kohta: sõnaliik, selgitused, sõnaühendid, fraseoloogilised väljendid jne.

Käsk Copy (Ctrl+C) toimib nii aknas Sõna, kui ka akendes Sõnastik ja Vasted.

Sõnastiku redigeerimissüsteemi abil saab nii sõnu kui vasteid ise lisada, parandada ja kustutada, kusjuures programm ei lase muuta baassõnastikku.


Abimees on süsteem tekstis esinevate üksikute sõnade tõlkimiseks, mis võimaldab lugemisel või dokumendi koostamisel kiiresti leida vajaliku sõna vaste.

Abimees töötab enamikus programmides, kus on võimalik sõnu aktiveerida, nt programmides Microsoft Word, WordPad, Help, Internet Explorer.

Tekstis aktiveeritud sõnale leiab Abimees vasted ühe klahvivajutusega. Aktiveeritud sõna on mugav ka vastega asendada.

Abimehe funktsioon Analüüs võimaldab programmil ingliskeelse otsingusõna ära tunda sõltumata tema grammatilisest vormist (nt ainsus või mitmus, olevik või minevik).

Abimees ja Sõnastik kasutavad ühesugust tõlkesuunda; tõlkesuuna muutmine ühes moodulis toob kaasa muutuse ka teises.


Keeleõppijal aitab sõnastik testi vormis, ülesannete abil võõrkeelseid sõnu omandada.

Vajutades nuppu Õpetamine, saab kasutaja valida kahe testi vahel.

Esimese testi eesmärgiks on hõlbustada sõna kiiret meeldejätmist. Programmi pakutud juhuslikule sõnale ilmub mitu vastet, mille hulgast tuleb valida ainus õige.

Teise testi eesmärgiks on õpetada õigekirja. See test on esimesele loogiliseks jätkuks, ning seda soovitatakse neile, kelle võõrkeeleoskus on hea. Ekraanile ilmub sõna, mille vaste tuleb klaviatuurilt sisse toksida.


Riist- ja tarkvarale esitatavad nõudmised:

 • operatsioonisüsteem Windows 2000/XP/Vista/7